Meer mogelijk met het mobiliteitsbudget

ns-station

Het is eigenlijk vreemd dat de meeste werknemers in Nederland hun reiskilometers op dezelfde manier vergoed krijgen. Tien kilometers in de auto kosten bijvoorbeeld niet hetzelfde als tien kilometers op de fiets of in de trein. Om beter en efficiënter in te spelen om de flexibele reismogelijkheden van de Nederlandse werknemer is het mobiliteitsbudget in het leven geroepen. Dit is een soort bankrekening met een tegoed, waarvan de werknemer zelf bepaalt hoe hij of zij deze inzet voor de reiskilometers. Het uitgangspunt is een grotere verantwoordelijkheid voor de werknemers, die hierdoor beter afgewogen keuzes zullen maken.

 

Werkt het ook in de praktijk?

De hiervoor genoemde uitgangspunten zijn natuurlijk mooi bedacht, maar de vraag is of werknemers hier in de praktijk ook zoals gewenst mee om zullen gaan. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dit inderdaad het geval is. Het mobiliteitsbudget werd bijvoorbeeld aangewend om een auto te leasen. Hieruit bleek dat er per leaserijder tot € 750 euro werd bespaard, onder meer door een bewustere keuze van de auto, een zuinigere rijstijl, minder privékilometers en voordeliger tanken. Bij een ander project werd de mogelijkheid geboden om naast de leaseauto ook gebruik te maken van een NS Businesscard. Door deze flexibiliteit bleken werknemers veel bewustere keuzes te maken.

 

snelweg

 

Hoe implementeer je een mobiliteitsbudget?

Voor je besluit of je hier als werkgever toe overgaat, is het goed om eerst eens in kaart te brengen wat dit in de praktijk voor jouw bedrijf zou betekenen. De zogenaamde Mobiliteitsvoucher van de overheid is hier een goed middel voor. Er wordt dan een mobiliteitsscan op maat gemaakt die duidelijk aangeeft welke voordelen er te behalen vallen en op welke manier dit gerealiseerd zou kunnen worden. Ook is er advies mogelijk bij het daadwerkelijk doorvoeren van deze mogelijkheden. Op deze website kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden.