Grote concurrentie tussen vervoerders

In Nederland zijn meerdere openbaar vervoersbedrijven actief met bus, tram, metro en trein. De concurrentie tussen deze bedrijven is groot en regelmatig wisselen bepaalde trajecten van vervoerder. Dat komt omdat het openbaar vervoer aanbesteed wordt. Maar wat betekent dat voor jou als reiziger?

Wet Personenvervoer

Binnen het openbaar vervoer is de Wet Personenvervoer 2000 van toepassing. Met deze wet wil de regering zorgen voor concurrentie en daarmee voor een aantrekkelijk vervoersaanbod voor reizigers door het hele land. Sinds de invoering van de wet hebben openbaar vervoersbedrijven een (ver)gunning nodig om in een gebied te mogen rijden. Dat gaat door een concessie te krijgen, het alleenrecht om voor openbaar vervoer te zorgen in een bepaald gebied. Het vervoersbedrijf krijgt deze concessie alleen van een bevoegde autoriteit, in ons land vaak gemeente of provincie. Dit krijgen ze uiteraard niet cadeau, maar via een officiële aanbestedingsprocedure. Ofwel, alle vervoerders krijgen de kans een aanbieding te doen als het gaat om prijs en kwaliteit. Degene met de beste aanbieding krijgt het alleenrecht gegund voor een bepaalde termijn, in veel gevallen 10 of 15 jaar.

tabel-3-marktaandelen-per-openbaarvervoersconcessie

Marktaandelen per openbaarvervoersconcessie

Betere kwaliteit?

Uit onderzoek blijkt dat concurrentie zorgt voor een hogere reizigersbeleving. Het nadeel is echter dat er vaak maar één partij meedoet aan een aanbestedingsprocedure, zeker als dat ‘onderhands’ gebeurt en niet via een Europese aanbesteding. Dat maakt echte concurrentie lastig en dus krijg je als reiziger niet overal de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. Een overgang naar een nieuwe vervoerder betekent in de meeste gevallen ook een nieuwe dienstregeling en tarieven, en dat kan soms best nadelig zijn. Helaas kun je hier als reiziger weinig aan doen.

Enkele voorbeelden van concessies zijn: